PSk logo

KATEDRA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Serwer ORKAN (orkan.tu.kielce.pl) przeznaczony jest do celów projektowych, dydaktycznych i naukowych dla pracowników Katedry Systemów Informatycznych oraz studentów kierunku Informatyka prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Katedra Systemów Informatycznych oferuje pracownikom i studentom możliwość korzystania z serwisu GitLab. GitLab udostępnia systemy zarządzania projektem i repozytoria kodu w oparciu o system kontroli wersji Git. Osoby zainteresowane kontem (repozytorium) na serwerze GitLab mogą je założyć samemu (wymagany adres e-mail w domenie tu.kielce.pl lub student.tu.kielce.pl) lub kontaktując się z administratorem.

GitLab współpracuje z dowolnym klientem Git'a, od klasycznego polecenia git (konsola), przez TortoiseGit, SourceTree itp.. Działa również z klientami Git'a wbudowanymi w środowiska programistyczne, jak IntelliJ, Eclipse, NetBeans lub MS Visual Studio.

Na serwerze zainstalowane jest następujące oprogramowanie:

Powered by Linux