PSk logo

ZAKŁAD INFORMATYKI

Serwer ORKAN (orkan.tu.kielce.pl) przeznaczony jest do celów naukowych i dydaktycznych dla pracowników Zakładu Informatyki oraz studentów kierunku Informatyka prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Zakład Informatyki oferuje pracownikom i studentom możliwość korzystania z serwisu GitLab. GitLab udostępnia systemy zarządzania projektem i repozytoria kodu w oparciu o system kontroli wersji Git. Osoby zainteresowane założeniem konta (repozytorium) na serwerze GitLab, proszone są o kontakt z administratorem.

GitLab współpracuje z dowolnym klientem Git'a, od klasycznego polecenia git, przez TortoiseGit, SourceTree itp.. Działa również z klientami Git'a wbudowanymi w środowiska programistyczne, jak IntelliJ, Eclipse, NetBeans lub MS Visual Studio.

Na serwerze zainstalowane jest następujące oprogramowanie:

  • GitLab,
  • MantisBT,
  • Artifactory,
  • Jenkins,
  • Sonarqube
  • PostgreSQL,
  • MySQL (MariaDB),
  • Apache2 + PHP7,
  • Tomcat 8 + JDK8/9/10,
  • Payara.